Yritys

Yritys

Kotihin LKV Oy on tuore, uutta luova yritys, jonka tavoitteena on olla palvelualttiudeltaan laadukkain kiinteistönvälitysketju Suomessa. Tahdomme, että kaikki tulevat palvelluiksi asiakkaina ja ennen kaikkea kohdatuiksi ihmisinä. Pidetään asiat asioina ja ihmiset ihmisinä.

Ammattitaitoinen asiantuntemus yhdistettynä alttiuteen palvella ja kohdata ihminen on se, mihin kaikessa toiminnassamme tähtäämme. Tarkoituksemme ei ole ainoastaan välittää asuntoja, vaan välittää ihmisistä – tuoda heidät Kotihin.

Visio:

Rakentua ja kehittyä palvelualttiudella laadukkaimmaksi kiinteistönvälitysketjuksi Suomessa.

Missio:

Palvella kaikkia osapuolia kohtaamalla heidät ihmisinä tuomalla heidät yhteen – kotiin.

Arvot:

Ihminen ensin
Arvoja kuvaa parhaiten arvotalo, jossa pohjana on ihminen ensin, ihmisen etu. Emme ole palvelemassa rahaa, vaan ihmistä. Kohteet ovat kohteita, niitä välitämme, mutta palvelemme ihmistä – välitämme Sinusta.

Rehellisyys
Perustana on ensiksi rehellisyys, johon yrityksen toimintatavat perustuvat. Tällöin se näkyy myös parhaiten julkisivuna ulospäin. Kyllä on kyllä, ja ei on ei. Totuus ei pala tulessakaan. Totuudella on hintansa ja siitä kannattaa maksaa.

Luotettavuus
Toisena perustana ja takaseinänä on luotettavuus. Ilman luottamusta ja sanoista kiinnipitämistä ei ole hyvin toimivaa välitystoimintaa, yhteiskunnasta puhumattakaan. Periaatteenamme on: se, mitä sanotaan, siitä kiinni pidetään. Tätä tukee myös osaaminen ja ammattitaito.

Suoruus
Kolmantena perustana ja oikeana sivuseinänä on suoruus. Asiat eivät parane kiertelemällä ja kaartelemalla. Kun ne sanotaan suoraan niin kuin ne ovat, säästetään paljon aikaa, vaivaa ja rahaa.

Avoimuus
Neljäntenä perustana ja vasempana sivuseinänä on avoimuus. Asioita ei kannata piilotella, ei edes kyseenalaiselta tuntuvia seikkoja, vaan ottaa rohkeasti asia esille välittäjän kanssa, tämä on kaikkien osapuolten etu – eikä vähiten myyjän.

Palvelualttius
Perustan ja seinien päälle kohoaa kattona palvelualttius, halu palvella myös silloin kun taksamittari on suljettu. Hyvä palvelu on asenne, eikä tuote, josta veloitetaan erikseen. Hyvää palvelua ei ole ainoastaan kohtuullista odottaa, se on kaiken toiminnan edellytys.

Kohtaaminen
Talon ovena on kohtaaminen, siinä arvot, asiat ja ihmiset kohtaavat toinen toisensa. Kohtaamalla tulevat osapuolet parhaimmalla tavalla kuulluiksi ja nähdyiksi.

Parhaimmillaan kohtaaminen tuottaa iloa ja lisäarvoa kaikille sekä lisää luottamusta.

Palveluksessasi:


Markus Mannfors
Toimitusjohtaja
Yrittäjä, KTM, LKV
kotihin@kotihin.fi
+358 50 576 9781

kiinteistönvälittäjä Kotihin LKV